web analytics

Kategoria: Informacje Ogólne

Posty związane z Informacje Ogólne

Podróżować samolotem, pociągiem, czy samochodem? Wybór najbardziej przyjazny dla środowiska może nie zawsze być oczywisty. Najnowszy roczny raport Transport i środowisko 2020 (TERM) zajmuje się kwestią oceny wartości podróży koleją i samolotem w kontekście działań na rzecz wprowadzenia Unijnego Zielonego Ładu. Europejski Zielony Ład obejmuje cel, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu o 90% do 2050 r. w porównaniu z rokiem 1990. Przejście na bardziej zrównoważony transport może w istotny sposób przyczynić się do osiągnięcia tego celu. W przypadku transportu pasażerskiego kluczową rolę odegrać może przejście z transportu lotniczego na kolejowy.

Wpływ pociągów i samolotów na środowisko

W 2018 r. transport emitował 25% gazów cieplarnianych w UE. Emisje w tym sektorze pochodzą przede wszystkim z transportu drogowego (72%), natomiast transport morski i lotnictwo stanowią odpowiednio 14% i 13%, a udział kolei to 0,4% (wyłącznie emisje z pociągów z silnikami spalinowymi). Oprócz bezpośredniego przyczyniania się do globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia powietrza, uwzględnia się [...]

    Back to top